Machine Management EN

Het goed managen van een machinepark kan enkel gebeuren indien er tussen leverancier en gebruiker strategisch samengewerkt wordt. Het combineren van onze onderhoudsexpertise met die van de eindgebruiker van de machine is hierbij van essentieel belang. Hierdoor zijn wij in

Productie Management

Jansen Machine Management B.V. stelt strategisch onderhoudsmanagement centraal, en benadert de onderhoudsfunctie vanuit haar technische en analytische visie op een integrale wijze. Vanuit deze visie neemt productie management een belangrijke rol in, om uiteindelijk het machinerendement (en dus ook het

Risico Management EN

Om op de langere termijn de concurrentiestrijd te winnen, moeten productiebedrijven zich bewust zijn van de risico’s zoals deze binnen hun eigen omgeving spelen. Het beoordelen van de risico’s van een productiemiddel / machineparkis hierbij een elementair onderdeel. Als ondernemer