serving high-tech
production

Over ons

Jansen Machine management uw partner in strategisch onderhoudsmanagement...

Welkom op onze site

Jansen Machine Management B.V. is een advies- en projectbureau op het gebied van (strategisch) onderhoudsmanagement, welke zich heeft toegespitst op het optimaal laten functioneren van productiemiddelen en de directe productieomgeving waarin deze middelen dienen te functioneren.

 

Veel bedrijven zien onderhoud als een noodzakelijke activiteit die niet behoort tot de core business van het productiebedrijf.

Echter, het machinepark is naast het personeel de kritische succes factor voor veel productiebedrijven.

 

Voor Jansen Machine Management is dit wel core business, en dat betekent dat uw productiemiddelen en ondersteunende installaties door ons met de grootste zorg beheerd worden.

 

Sample Image

 

 

 

Jansen Machine Management werkt reeds enkele jaren op een zeer vernieuwende manier op het gebied van de beheersing van productiemiddelen. Wij begrijpen goed dat U als gebruiker in basis slechts belang heeft bij zo laag mogelijke kosten per effectief draai-uur. Onze doelstelling is om uw productieproces zo optimaal mogelijk te laten functioneren tegen acceptabele kosten.

 

Om hierin te kunnen voorzien heeft Jansen Machine Management expertise op een aantal unieke producten en diensten ontwikkeld, welke zich concentreren rond drie componenten; (1) machine management, (2) risico management en (3) productie management. Al deze componenten zijn gebaseerd op het belang van industrieel onderhoud, en proberen de onderhoudsfunctie zo optimaal mogelijk met de bedrijfsvoering in het algemeen en de productie-omgeving in het bijzonder met elkaar te verbinden. Jansen Machine Management is ervan overtuigd dat het optimaal renderen van productiemiddelen verder strekt dan alleen het uitvoeren van onderhoud; een integrale benadering is de weg naar succes!

 

 

Deze website is dan ook bedoeld voor elk productiebedrijf dat haar machine-prestaties centraal stelt!

 

 

Het goed managen van een machinepark kan enkel en alleen gebeuren indien er tussen de leverancier en de gebruik van de machine op strategisch vlak wordt samengewerkt. Het combineren van onze onderhoudsexpertise met die van de eindgebruiker van de machine is hierbij dan ook van essentieel belang.

Hierdoor zijn wij in staat om een zeer breed scale aan productie-middelen te ondersteunen.

 

Jansen Machine Management heeft zich geprofileerd als totaalleverancier op het gebied van onderhoud- en productieondersteuning door het adviseren en managen van productiebedrijven op het gebied van onder andere storingen, preventief onderhoud, revisies en kalibraties, veiligheidskeuringen en RIE van machines en hijs- en hefmiddelen, machine-afnames, klimaatbeheersing, bedrijfsverhuizingen, automatische koelvloeistofsystemen enzovoort.

 

Op deze website vind U alle gewenste informatie, en een uitgebreid aanbod van diensten.

Neem voor een passend aanbod contact op met Jansen Machine Management om te kijken hoe de productiviteit van uw productie-middelen verhoogd kan worden!